DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ KỸ SƯ ĐỊNH GIÁ XÂY DỰNG TOÀN QUỐC
Tìm kiếm:    theo    (Tìm nâng cao)   
Tổng số: 2026 bản ghi Hiện:
 STTSố CCHọ và tênTình trạng chứng chỉ
1 08-00533
Rowson Arthur Alexander
 • Địa phương: Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
2 04-2220
NGUYỄN THANH AN
 • Chứng minh thư: 011965302 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
3 08-00733
Nguyễn Hoài An
 • Địa phương: Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
4 01442
Trần Hữu An
 • Địa phương: Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
5 072_0041
Nguyễn Chấn An
 • Địa phương: Long An
 • Chứng chỉ hạng: 3 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
6 04-2295
NGUYỄN VĂN AN
 • Chứng minh thư: 010568303 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
7 058-010
Nguyễn Lâm An
 • Chứng minh thư: 225320323 - Ngày cấp: 01/01/1900 - Nơi cấp: Khánh Hòa
 • Địa phương: Khánh Hòa
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
8 074-0016
Trương Phước An
 • Chứng minh thư: 334521267 - Ngày cấp: 25/07/2005 - Nơi cấp: Trà Vinh
 • Địa phương: Trà Vinh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
9 08-00357
Lê Thanh An
 • Địa phương: Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
10 08-00547
Nguyễn Thành An
 • Địa phương: Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
11 08-00513
Lê Thị Thúy An
 • Địa phương: Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
12 08-00672
Nguyễn Nhất An
 • Địa phương: Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
13 027-00184
Dương Tú Anh
 • Chứng minh thư: 121075664 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tuyên Quang
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
14 027-00192
Trần Tuấn Anh
 • Chứng minh thư: 012086979 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tuyên Quang
 • Chứng chỉ hạng: 1 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
15 027-00205
Nguyễn Trần Anh
 • Chứng minh thư: 011022158 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tuyên Quang
 • Chứng chỉ hạng: 1 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
16 027-00273
Phạm Thị Kim Anh
 • Chứng minh thư: 205225537 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tuyên Quang
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
17 04-1981
VŨ THỊ HẢI ANH
 • Chứng minh thư: 013067271 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
18 04-1992
HOÀNG THỊ VÂN ANH
 • Chứng minh thư: 013234205 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
19 04-1997
MAI HỒNG ANH
 • Chứng minh thư: 011702196 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 1 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
20 04-2000
NGUYỄN PHƯƠNG ANH
 • Chứng minh thư: 111443752 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
21 04-2005
ĐÀO THANH THÚY ANH
 • Chứng minh thư: 131495971 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
22 04-2017
TRẦN VÂN ANH
 • Chứng minh thư: 07B16051 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 1 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
23 04-2067
PHẠM TUẤN ANH
 • Chứng minh thư: 011831584 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
24 04-2072
NGUYỄN TUẤN ANH
 • Chứng minh thư: 012093614 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
25 04-2096
NGUYỄN TUẤN ANH
 • Chứng minh thư: 011770076 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
26 04-2100
ĐỖ BẢO ANH
 • Chứng minh thư: 012201602 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
27 04-2113
HOÀNG ANH
 • Chứng minh thư: 012618534 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
28 04-2229
ĐỖ THẾ ANH
 • Chứng minh thư: 017215721 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
29 04-2238
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
 • Chứng minh thư: 151275740 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
30 04-2279
NGUYỄN QUỲNH ANH
 • Chứng minh thư: 012258629 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
31 04-2322
HOÀNG BÌNH ANH
 • Chứng minh thư: 011803770 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Lào Cai
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
32 04-2156
NGUYỄN VŨ THẾ ANH
 • Chứng minh thư: 168060378 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 1 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
33 04-2176
NGUYỄN VÂN ANH
 • Chứng minh thư: 012059144 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tp. Hà Nội
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
34 08-00608
Trần Hoài Anh
 • Địa phương: Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
35 08-00666
Lê Hiền Anh
 • Địa phương: Tp. Hồ Chí Minh
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
36 062-116
Võ Tuấn Anh
 • Chứng minh thư: 260825622 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Bình Thuận
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
37 055-0052
Châu Phước Anh
 • Chứng minh thư: 211092621 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Quảng Ngãi
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
38 018-0058
Phùng Tuấn Anh
 • Địa phương: Hòa Bình
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
39 0350-0176
Phạm Tuấn Anh
 • Địa phương: Nam Định
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
40 0350-0185
Lê Quốc Anh
 • Địa phương: Nam Định
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
41 0350-0197
Nguyễn Lan Anh
 • Địa phương: Nam Định
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
42 0350-0198
Phùng Thị Phương Anh
 • Địa phương: Nam Định
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
43 0110
Trịnh Ngọc Anh
 • Địa phương: Thanh Hóa
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
44 0113
Trịnh Tuấn Anh
 • Địa phương: Thanh Hóa
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
45 037- 0155
Phan Thị Anh
 • Chứng minh thư: 171108725 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Thanh Hóa
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
46 037- 0173
Phan Anh
 • Chứng minh thư: 171605900 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Thanh Hóa
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
47 073-0095
Vũ Hùng Anh
 • Chứng minh thư: 311599620 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tiền Giang
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
48 073-0112
Lê Nguyễn Tú Anh
 • Chứng minh thư: 311815789 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tiền Giang
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
49 027-00138
Trương Đình Thảo Anh
 • Chứng minh thư: 023424777 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tuyên Quang
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
50 027-00149
Lê Phan Anh
 • Chứng minh thư: 280757171 - Ngày cấp: 01/01/1900
 • Địa phương: Tuyên Quang
 • Chứng chỉ hạng: 2 - được cấp lần đầu
 • Bị cảnh cáo: Không
 • Bị thu hồi: Không
1234567891011121314151617181920...